Meie eesmärgiks on saavutada tellijate usaldus, pakkudes võimalikult head hinna ja kvaliteedi suhet, tähtaegadest kinnipidamist ning tellijate soovide igakülgset arvestamist. Danville omab ehitusalase projektijuhtimise ja peatöövõtu ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaati alates 2012. aastast. Danville suurte kogemustega ehitusprojekti juhtimise valdkonna professionaalidel on objektide peatöövõtu ja projektijuhtimise alal pikaajaline kogemus. Pöörame suurt tähelepanu töötajate pidevale koolitamisele ja nende pädevuse tõstmisele.

Kõrged nõudmised kvaliteedile, Kliendi soovidega arvestamine, professionaalne meeskond, tähtaegadest kinnipidamine ning sõlmitud kindlustuslepingud võimaldavad olla meil usaldusväärsed partnerid ja konkurentsivõimelised ehitajad.

Danville põhiliseks tegevusalaks on üldehitus- ja rekonstrueerimistööde teostamine, mida teostame peatöövõtuna. Meie töötajatel on aastate pikkused ehitustööde kogemused, mis võimaldavad meil pakkuda kliendile parima kvaliteediga tulemusi.

Kvaliteetse teenuse tunnustamiseks  ehitusalase projektijuhtimise ja peatöövõtu alal juhindub Danville OÜ  alates 2012. aastast oma töös ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemist ISO 9001, mille vastavust rahvusvahelisele standardi nõuetele kinnitab Bureau Veritas Eesti OÜ poolt väljastatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat EST119212A.
Klienti rahuldava lõpptulemuseni jõudmiseks on oluline roll kvaliteedil. Kvaliteet hõlmab palju muutujaid ning protsesse ehituse peatöövõtus. Ehitusprotsessi juhtimiseks on ettevõttes välja töötatud juhtimissüsteem, mis on toeks nii tellijale, koostööpartneritele kui ka ettevõtte töötajaskonnale. ISO 9001:2008 sertifikaat, annab meie klientidele veelgi suurema kindluse meiepoolt osutatavate teenuste kvaliteedi kohta.

Kvaliteeti tagame järgmiselt:

  • Teostatavad ehitustööd on vastavuses kliendi vajadustega ja ootustega ning ehitustegevust reguleerivate õigusaktidega;
  • Töid teostame  hea ehitustava ning seadusandluse kohaselt;
  • Tagame töö kvaliteeditaseme pideva tõusu.
  • ISO 9001
  • Edukas Eesti ettevõte 2012
  • Edukas Eesti ettevõte 2013
  • Edukas Eesti ettevõte 2014
  • Edukas Eesti ettevõte 2015
  • Bisnode AAA sertifikaat