Danville majandustegevuse korraldamisel jälgitakse, et ettevõte omaks piisavalt ressursse vajadusel ehitusprojekte ise finantseerida.

Tööde teostamisel peame väga oluliseks Tellija rahulolu ja usaldust. Tegevuse korraldamisel arvestame tellija vajaduste ja erisoovidega ning peame rangelt kinni objekti tähtaegades. Igapäevases tegevuses lähtub ettevõte ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi käsiraamatust.

Ettevõtte olulisemaks ressursiks peame profesioonalset meeskonda. Danville väärtustab kõrgelt ettevõtte töötajaid, pakkudes arenguvõimalusi ning motiveerivat töötasu. Pöörame suurt tähelepanu töötajate pidevale koolitamisele ja nende pädevuse tõstmisele.

Ettevõtte tegevuspoliitika põhimõtted on järgmised:

 • Tellijate rahulolu tagamine
 • Juhtimissüsteemi ISO 9001:2008 rakendamine igapäevatöös
 • Projektijuhtimise meeskonna professionaalsuse arendamine
 • Danville töötajate jätkuv areng ning motiveerimine
 • Turvalise töökeskkonna tagamine
 • ISO 9001
 • Edukas Eesti ettevõte 2012
 • Edukas Eesti ettevõte 2013
 • Edukas Eesti ettevõte 2014
 • Edukas Eesti ettevõte 2015
 • Bisnode AAA sertifikaat