Ettevõttest

Danville OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kelle põhitegevusteks on ehitustööde peatöövõtt. Meie Klientideks on riigiasutused, ettevõtted ja eraisikud. Danville OÜ on asutatud 2004. aastal ja on tegutsenud aktiivselt Eesti ehitusturul.

Danville OÜ-s töötavad suure kogemusega ehituse projektijuhtimise valdkonna professionaalid, kellel on ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise alal pikaajaline kogemus. Pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitamisele ja pädevuse tõstmisele.

Kõrged nõudmised kvaliteedile, Tellija soovidega arvestamine, professionaalne meeskond ning tähtaegadest kinnipidamine – võimaldavad olla meil usaldusväärne partner.Tellija jaoks ohutu teenuse osutamise tagab Danville OÜ-s kehtivad ehituse koguriskikindlustus, tsiviilvastutskindlustus ja tööandja vastutuskindlustus.

2012. aastal Bureau Veritas Eesti OÜ on auditeerinud Danville OÜ juhtimissüsteemi ja tunnistanud selle vastavaks ISO 9001:2008 rahvusvaheliste standardite nõuetele.
2018. aastal on juhtimissüsteem täiendatud ISO 9001:2015 standardite nõuetele vastavaks. Danville OÜ juhtimissüsteemi käsitlusala on ehitusalane projektijuhtimine ja peatöövõtt, mida jälgitakse ettevõtte igapäeva tegevuses.

Missioon

 • Meie eesmärgiks on projekteerida ning ehitada tähtaegselt meie Tellijate ootustele ja vajadustele vastavaid ehitisi, kasutades selleks parimaid lahendusi
 • Tegevuse vastavuse tagamine seadusandluse ning Tellija vajadustega.

Visioon

 • Olla Tellijale parim partner ehituse ja kinnisvara terviklahenduste elluviimisel;
 • Tegevuse efektiivsuse jätkuv areng;
 • Tegevuse kvaliteeditaseme pidev tõus;
 • Ettevõtte meeskonna jätkuv areng ning motiveerimine.

Tegevuspoliitika

Danville majandustegevuse korraldamisel jälgitakse, et ettevõte omaks piisavalt ressursse vajadusel ehitusprojekte ise finantseerida.

Tööde teostamisel peame väga oluliseks Tellija rahulolu ja usaldust. Tegevuse korraldamisel arvestame tellija vajaduste ja erisoovidega ning peame rangelt kinni objekti tähtaegades. Igapäevases tegevuses lähtub ettevõte ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi käsiraamatust.

Ettevõtte olulisemaks ressursiks peame profesioonalset meeskonda. Danville väärtustab kõrgelt ettevõtte töötajaid, pakkudes arenguvõimalusi ning motiveerivat töötasu. Pöörame suurt tähelepanu töötajate pidevale koolitamisele ja nende pädevuse tõstmisele.

Ettevõtte tegevuspoliitika põhimõtted on järgmised:

 • Tellijate rahulolu tagamine
 • Juhtimissüsteemi ISO 9001:2008 rakendamine igapäevatöös
 • Projektijuhtimise meeskonna professionaalsuse arendamine
 • Danville töötajate jätkuv areng ning motiveerimine
 • Turvalise töökeskkonna tagamine

Kvaliteet

Klienti rahuldava lõpptulemuseni jõudmiseks on oluline roll kvaliteedil. Kvaliteet hõlmab palju muutujaid ning protsesse ehituse peatöövõtus. Ehitusprotsessi juhtimiseks on ettevõttes välja töötatud juhtimissüsteem, mis on toeks nii tellijale, koostööpartneritele kui ka ettevõtte töötajaskonnale. ISO 9001:2015 sertifikaat, annab meie klientidele veelgi suurema kindluse meiepoolt osutatavate teenuste kvaliteedi kohta.

Danville OÜ juhindub ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemist alates 2012. aastast, kui  Bureau Veritas Eesti OÜ kinnitas Danville OÜ juhtimissüsteemi standardi nõuetele vastavaks.

Kvaliteedi tagamise põhimõtted:

 • tööde teostamisel juhindume ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemist;
 • tagada, et teostatavad ehitustööd on vastavuses kliendi vajaduste ja ootustega ning ehitustegevust reguleerivate õigusaktidega;
 • tööde teostamine hea ehitustava ning seadusandluse kohaselt;
 • tegevuse kvaliteeditaseme pidev tõus.